Tuvalu è una nazione composta da un arcipelago di isole

Tuvalu è una nazione composta da un arcipelago di isole

Tuvalu è una nazione composta da un arcipelago di isole